X

Leefplezier

De boekjes zijn geschreven voor iedereen die betrokken is bij hulp, zorg of begeleiding van mensen die voor hun leefplezier meer of minder afhankelijk zijn van anderen. Veelal wonen dezen in een zorginstelling maar veel van wat geschreven staat geldt net zo goed voor mensen die thuis wonen. Ook voor het management van verzorgings- en verpleeghuizen en voor beleidsmakers is informatie opgenomen. Zij zijn het die de voorwaarden scheppen waarbinnen werken vanuit het Leefplezierprincipe kan gedijen.

Leefplezier

In dit boekje hebben wij onze visie neergelegd en de zeven levensgebieden benoemd die voor Leefplezier ‘er toe doen’. Anders kijken, anders denken en anders doen staan hierin centraal.

leefplezierweb-min-01
Alledag pag-01

Leefplezier voor alledag

Hierin is het wat en waarom verder uitgewerkt in meer concrete stappen. Dit boekje helpt mantelzorgers, vrijwilligers, verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars en leerlingen bij het anders kijken, denken en doen. Het biedt informatie over waar je aan kunt denken en hoe je concreet aan de slag kunt gaan.